Disclaimer
De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Advancenter wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets uit deze website of materiaal ntleend aan cursissten mag zonder schriftelijke toestemming van Advancenter B.V worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Advancenter B.V, haar redactie en medewerkers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Advancenter is te allen tijde gerechtigd deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele disclaimer zal op deze website te vinden zijn. Indien u gebruik van de website voortzet na de wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde disclaimer onherroepelijk. Indien u alsdan niet instemt met de gewijzigde of aangevulde disclaimer dient u de website te verlaten. Advancenter raadt u aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

 

© Advancenter – Laatste herziening: september 2020

Pin It on Pinterest