MEDISCH EN TANDHEELKUNDIG NEDERLANDS TAAL

Wees er Snel bij! Alleen plek voor 10 Cursissten bij deze cursus! 

In deze Cursus worden de volgende thema’s tot de kern behandeld gebaseerd op de meeste recente onderzoeksresultaten en de huidige kennis.

“Door deze cursus begrijp ik beter”

Over deze cursus

Als Tandarts in Nederland moet je goed Nederlands kennen en kunnen. Medisch en tandheelkundige taal is iets anders dan wat er te vinden is in de algemene taalboeken. Wij hebben hiervoor een speciale cursus opgesteld om je weg hierin wat makkelijker te maken.

DE BASIS

Het doel van onze cursussen is om jou het medisch/tandheelkundig Nederlands taal te leren om te kunnen communiceren met je patiënten in de tandartsstoel 

 

We taal cursussen gedetaileerd voor het gebruik in een omgeving die te maken heeft met tandheelkunde, denk erbij aan de tandartspraktijk of voor tandheelkundig onderzoek.

GESPREK MET DE PATIENT

We besteden speciaal aandacht aan het gesprek tussen tandarts en patient, we sterven ernaar dat je vooral de tanheelkundig woordenschat onder de knie krijgt die je zal helpen om zorgloos met je patienten te communiceren.

CEF-NIVEAUS

Bij Advancenter beoordelen we de kennis van het Nederlands taal volgens de criteria die worden gebruikt in het Europese taalonderwijs. Er worden vier vaardigheden beoordeeld: spreken, lezen, begrijpen en schrijven. De taalvaardigheidsniveaus volgens CEF van de Raad van Europa maken het mogelijk normen vast te stellen voor alle vreemde talen en mogelijkheid om examen- en certificaatniveaus te vergelijken

 

We verdeelden onze cursus in taalniveaus. Hieronder vindt U meer informatie over elk niveau.

Wat wordt er van jou verwacht?

De cursus is opgebouwd gebaseerd op 10 studieuren waarvan:

  1. 2.5 Uur aan voorbereiden: Wij sturen u na aanmelding aantal wetenschappelijke artiekelen die van toepassing zijn op het onderwerp van TMD en waarvan we denken dat ze essentieel kennis zijn voor de deelname aan deze cursus. Wij verwachten van u dat u de artiekelen gaat lezen. Natuurlijk mochten er vragen hierover zijn dan krijgt u de gelegenheid gedurende de cursus om dit te stellen
  2. 3 Uur aan directe cursus lezingen op locatie
  3. 1.5 Uur aan een klinisch workshop op locatie (aansluitend aan de cursus)
  4. 2 Uur aan zelfstudie van de studiemateriaal die u meekrijgt na de cursus
  5. 1 Uur aan een online examen (De link wordt opgestuurd 1 dag na de cursus en er wordt van u verwacht binnen 1 week deel te nemen aan de examen)
Certificaat & KRT Punten

U krijgt een certificaat van deelname aan de cursus

 

KRT Punten:

Momenteel zijn er geen KRT punten hieraan gekoppeld. Die worden zo mogelijk aangevraagd. 

Aanmelden & Betaling

U mag het gehele bedrag in 1 keer overmaken maar u mag ook 10% daarvan overmaken als aanmelding. De restant moet wel zijn voldaan minstens 2 weken voor aanvang van de cursus.

 

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze cursussen.

 

Hebt u liever een bank betaling via iDeal of via uw eigen bank in plaats van Paypal, meldt u dan zich aan via het Contactformulier en u krijgt van ons een link voor de betaling.

A1

VOLGENS CEF RICHTLIJNEN

BEGINNENDE GEBRUIKER:

 

Is in staat alledaagse taaluitdrukkingen en spreektaal te begrijpen en te gebruiken, evenals zeer eenvoudige uitspraken te doen om aan specifieke behoeften te voldoen. Hij/zij kan zichzelf of een andere persoon voorstellen en vragen stellen aan anderen, ook kan hoj/zijn vragen van hetzelfde type beantwoorden. Hij/zij kan op een eenvoudige manier met anderen communiceren als een gesprekpartners langzaam en duidelijk spreekt en is bereid om samen te werken.

A2

BEGINNENDE GEBRUIKER :

Kan individuele zinnen en uitdrukkingen begrijpen, vaak gebruikt en direct gerelateerd aan het dagelijks leven (bijv. Persoonlijke en familiegegevens, winkelen, directe omgeving, werk). Kan communiceren tijdens de uitvoering van eenvoudige, dagelijkse taken, waarbij alleen een directe en eenvoudige uitwisseling van informatie over een 

B1

VOLGENS CEF RICHTLIJNEN

ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER:

 

Kan de basispunten van het gesprek begrijpen wanneer er duidelijke en standaardtaal worrdt gebruikt, en het gesprek heeft betrekking op bekende zaken met betrekking tot werk, school,vrije tijd,enz. Kan de meeste situaties aan die zich voordoen tijdens het reizen in de doeltaalregio.Kan een eenvoudige en beknopte uitdrukken over onderwerpen en interesses uit het dagenlijks leven. Kan een evenement, persoonlijke ervaring of droom vertellen, hoop of doel uitdrukken en een korte motivering of uitleg geven over een project of idee

 

 

ZELFBEOORDELINGSTABEL:

 

A) LUISTEREN:

 

Ik kan de belangrijkste gedachten begrijpen die zijn vervat in een duidelijke, geformuleerde standaardvariatie van taalverklaringen over bekende onderwerpen, typisch voor thuis, school, vrije tijd, enz. Ik kan de hoofdlijnen begrijpen van veel radio- en televisieprogramma’s die zich bezighouden met actuele zaken of over zaken van privé- of professionele interesse voor mij – wanneer deze informatie relatief langzaam en duidelijk wordt gegeven.

 

B) LEZEN MET BEGRIP:

 

Ik begrijp teksten die voornamelijk bestaan ​​uit de meest voorkomende woorden over het dagelijkse of professionele leven. Ik begrijp de beschrijvingen van gebeurtenissen, gevoelens en verlangens in privé-correspondentie.

 

C) SPREKEN:

 

Ik kan de meeste situaties aan wanneer u reist in een land of regio waar de taal wordt gesproken. Ik kan – zonder voorafgaande voorbereiding – deelnemen aan gesprekken over onderwerpen die ik ken over het privé- of dagelijks leven (bijv. Familie, interesses, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

Ik kan zinnen op een eenvoudige manier combineren om ervaringen en gebeurtenissen te beschrijven, evenals mijn dromen, verwachtingen en ambities. Ik kan mijn standpunten en plannen kort motiveren en uitleggen. Ik kan gebeurtenissen melden en de loop van een boek of film vertellen, waarbij ik mijn eigen reacties en indrukken beschrijf.

 

D) SCHRIJVEN:

 

Ik kan eenvoudige teksten schrijven over onderwerpen die mij bekend zijn of die verband houden met mijn interesses. Ik kan privébrieven schrijven waarin mijn ervaringen en indrukken worden beschreven.

B2

ONAFHANKELIJK GEBRUIKER

Kan de basisaspecten van het oplossen van problemen of abstract begrijpen, gepresenteerd in de tekst, complex, inclusief gespecialiseerde discussie over het creeren van professionele onderwerpen. Hij kan zo vrij en spontaan communiceren dat het gesprek met het moedertaalprogramma in beide gevallen spanningsvrij is. Hij kan zich op een duidelijke en complexe manier uitdrukken, met hen een mening uiten over de resultaten, vaak tegenstrijdig, problemen oplossen.Door ze te analyseren, kan hij hun positive en negative aspecten laten zien

 

ZELFBEOORDELINGSTABEL:

 

A) LUISTEREN:

 

Ik kan langere verklaringen en lezingen begrijpen en zelfs ingewikkelde argumenten bijhouden – op voorwaarde dat het onderwerp mij redelijk bekend voorkomt. Ik kan de meeste tv-nieuws- en actualiteitenprogramma’s begrijpen. Ik kan de meeste films in de standaardtaal begrijpen

 

B) LEZEN MET BEGRIP:

 

Ik lees en begrijp artikelen en rapporten over de problemen van de moderne wereld waarin schrijvers specifieke standpunten en opvattingen presenteren. Ik begrijp hedendaags literair proza

 

C) SPREKEN:

 

Ik kan zo vloeiend en spontaan communiceren dat ik redelijk vrij kan praten met moedertaalgebruikers. Ik kan actief deelnemen aan discussies over onderwerpen die mij bekend zijn, mijn mening presenteren en mijn mening verdedigen

Ik kan duidelijke, uitgebreide verklaringen formuleren over verschillende onderwerpen die verband houden met de velden die mij interesseren. Ik kan mijn standpunt over een bepaald onderwerp uitleggen en argumenten geven voor en tegen mogelijke oplossingen

 

D) SCHRIJVEN:

 

Ik kan begrijpelijke, gedetailleerde teksten schrijven over alle onderwerpen die verband houden met mijn interesses. Ik kan een proefschrift of essay schrijven, informatie verstrekken of voor- en nadelen overwegen. Ik kan brieven schrijven, waarbij ik het belang van gebeurtenissen en ervaringen voor mij benadruk.


Pin It on Pinterest