Cursusaanbod voor Tandartsen

TMD

Opbouw van Gebitsslijtage

Slaapapneau & MRA

image13

Leer hoe je Temporomandibulaire dysfuncties kunt diagnosticeren en behandelen.

Slaapapneau & MRA

Opbouw van Gebitsslijtage

Slaapapneau & MRA

image14

Leer how je snurken en slaapapneau van elkaar kan herkennen en hoe je je patient hiermee kan helpen.

Opbouw van Gebitsslijtage

Opbouw van Gebitsslijtage

Orthodontie in de algemene praktijk

image15

Klemmer en knarsers zijn breed aanwezig in onze populatie. Hoe kan je de gebitsslijtage herstellen. Leer het door deze cursus te volgen

Orthodontie in de algemene praktijk

Orthodontie in de algemene praktijk

Orthodontie in de algemene praktijk

image16

Is Orthodontie altijd je passie geweest maar je kennis hierover is niet voldoende om die toe te passen in je praktijk? Leer met deze uitgebreide cursusprogramma hoe je de meeste orthodontie casustieken zelf in je praktijk kan behandelen.

Orofaciale pijn

Orthodontie in de algemene praktijk

Praktijkmanagement

image17

Als tandarts leer je goed kijken naar orale pijnoorzaken, maar pijn in de orale regio kan een ander oorzaak hebben. Leer hiermee om te kijken naar Orofaciale pijn orzaken. Hoe herken je die en wat kan je hieraan doen?

Praktijkmanagement

Orthodontie in de algemene praktijk

Praktijkmanagement

image18

Als eigenaar van een praktijk heb je ook een management functie. Verbreed je kennis hoe je een praktijk kunt managen, taken delegeren en workflow controleren.


Als praktijkmanager kan je je kennis vergaren door deze cursus te volgen

Computer guided implant surgery

image19

Computer guided implant surgery will be discussed in details from A to Z, starting from the CBCT scanning protocol